W GCR działa ośrodek dla osób w śpiączce

Od 1 lipca tego roku w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki. Ośrodek jest dla osób, które na skutek urazów lub chorób są w stanie śpiączki. Placówka zachęca lekarzy oraz rodziny chorych do kierowania pacjentów do ośrodka. Nadal dostępne są wolne miejsca.

Z rehabilitacji mogą korzystać osoby, u których ocena przytomności w skali Glasgow (GCS) wynosi od 6 do 8 punktów oraz u których rozpoznano śpiączkę (R40.2) według międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10.

– Zwracamy się zarówno do rodzin, jak i lekarzy, aby w uzasadnionych przypadkach rozważyli skierowanie pacjentów do naszego ośrodka. Kompleksowa terapia rozpoczęta w odpowiednio szybkim czasie od wystąpienia urazu oraz prowadzona przez profesjonalną kadrę medyczną może stanowić realną szansę na poprawę stanu zdrowia – mówi lek. med. Anna Blaszkowska, koordynator Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w GCR „Repty” w Tarnowskich Górach. – Jeśli stan osoby w śpiączce jest stabilny, powinno to stanowić sygnał, że hospitalizacja w naszym ośrodku może okazać się dobrym rozwiązaniem.

Pięć miejsc

Ośrodek w „Reptach” dysponuje pięcioma zakontraktowanymi z NFZ miejscami dla chorych bezpośrednio po leczeniu szpitalnym. Pacjenci są pod opieką przez całą dobę. Nad pacjentami czuwa wysoko wykwalifikowana kadra złożona ze specjalistów z neurologii, anestezjologii, pielęgniarstwa, fizjoterapii, psychologii, logopedii i foniatrii. Na miejscu jest także nowoczesna aparatura medyczna niezbędna do prawidłowego przebiegu terapii.

Wszelkie czynności medyczne realizowane podczas terapii mają powodować pobudzanie układu nerwowego, powrót świadomości, a także poprawę pracy układu krążenia oraz układu kostno-mięśniowego.

W ramach pobytu w ośrodku przeprowadzane są takie zabiegi jak m.in.: intensywna rehabilitacja neurologiczna, stymulacja polisensoryczna, komunikacja z pacjentem przy użyciu innowacyjnego urządzenia C-Eye oraz szereg innych terapii i technik manualnych wykorzystujących zaawansowane metody rehabilitacji, jak np. PNF, Bobath i Vojty.

Warunki przyjęcia

Do ośrodka trafiają osoby, u których od wystąpienia urazu nie upłynął jeszcze rok. Z kolei w przypadku wystąpienia śpiączki nieurazowej – nie upłynęło 6 miesięcy. Warunkami kwalifikacji są także: stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego, zabezpieczona drożność dróg oddechowych, stabilność krążeniowa. Ponadto: stabilność podstawowych parametrów życiowych oraz stabilny stan ogólny i neurologiczny. Niezbędne jest również dostarczenie zgody na zastosowanie terapii wyrażonej przez prawnego opiekuna pacjenta ustanowionego postanowieniem sądu opiekuńczego. W przypadku braku takiej osoby, honorowane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

W ośrodku wciąż są wolne miejsca. Placówka zachęca rodziny chorych oraz pracowników służby zdrowia do zapoznania się ze szczegółami terapii. Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia pacjenta w stanie śpiączki znajduje się na stronie internetowej szpitala. Dodatkowe informacje można również uzyskać mailowo pod adresem repty@repty.pl. Można też dzwonić pod numery telefonów: 32 39 01 371 oraz 32 39 01 351.

 

Materiał prasowy GCR

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.