Trwają ferie. Gdzie się leczyć?

W województwie śląskim trwają zimowe ferie. Przebywając podczas poza miejscem zamieszkania można korzystać z różnych form opieki zdrowotnej.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – jeżeli podczas ferii potrzebujesz pomocy lekarza a przebywasz na terenie swojej gminy zgłaszasz się do swojego lekarza rodzinnego. Przebywając w innym miejscu w kraju – do przychodni działającej w miejscu, w którym wypoczywasz.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – ten rodzaj opieki udzielany jest w godzinach 18.00 – 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania udaj się po pomoc do najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie jest ważne, gdzie mieszkasz. Lekarz może udzielić porady w warunkach ambulatoryjnych, w domu (w przypadkach medycznie uzasadnionych) i telefonicznie.

 Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) i izba przyjęć – korzysta się z niego w razie nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia.

Pogotowie ratunkowe – w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

Opieka zdrowotna na zimowiskach

Jeżeli Twoje dziecko ma chorobę przewlekłą pamiętaj o zaopatrzeniu go w zażywane dotychczas leki. Poza tym  pisemnie poinformuj opiekunów na co dziecko jest uczulone. W razie potrzeby możesz skorzystać z wizyty miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ, przyda się, jeśli podczas urlopu zimowego zachorujesz lub będziesz musiał skorzystać z pomocy lekarskiej w państwach Unii Europejskiej i EFTA (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii). Karta wydawana jest bezpłatnie i właściwie od ręki. EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. rodzica i każdego dziecka.

Jak przypomina NFZ, wypoczywając za granicą, korzystamy z bezpłatnej opieki w takim zakresie, w jakim przysługuje ona obywatelom danego kraju. Tak np. na Słowacji w ramach ubezpieczenia nie są finansowane świadczenia ratownicze – przede wszystkim ratownictwa górskiego.

 

Źródło: nfz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.