W szkołach pojawią się dentyści i dentobusy

Nie tylko higienistki czy pielęgniarki środowiskowe, ale także stomatolodzy mają być na stałe obecni w polskich szkołach. Tam, gdzie nie ma warunków lokalowych do utworzenia gabinetów stomatologicznych będą przyjeżdżać dentobusy, czyli mobilne gabinety dentystyczne.
To główne założenia systemu medycyny szkolnej, który rząd planuje wdrożyć w roku szkolnym 2018/2019. Gabinety stomatologiczne w szkołach to nie nowość. W latach 70. i 80. znajdowały się praktycznie w każdej większej miejskiej szkole. Rzadko, bo rzadko, ale można było je spotkać nawet na wsiach, zwłaszcza w działających wówczas tzw. zbiorczych szkołach gminnych. Teraz zdecydowano, że znów są potrzebne, gdyż stan uzębienia dzieci i młodzieży pozostawia dużo do życzenia.

Doposażenie gabinetów szkolnych

W pierwszej kolejności pomyślano jednak o dofinansowaniu istniejących już gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Już w zeszłym roku samorządy mogły ubiegać się o rządowe pieniądze na ich wyposażenie. – Gmina Ożarowice otrzymała za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ponad 14,5 tys. zł, które podzielono pomiędzy szkoły podstawowe w Zendku, Ożarowicach i Tąpkowicach. Jeśli tylko pojawi się możliwość ubiegania się o pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu stomatologicznego, także złożymy stosowny wniosek. Wszystkie nasze szkoły mają odpowiednie warunki lokalowe i nie ma przeszkód, by mogły w nich działać gabinety stomatologiczne – informuje Zdzisława Szydło, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim posiada aż dwa gabinety profilaktyki zdrowotnej – w budynkach przy Dworcowej 5 i 8 (dawne gimnazjum), na które w zeszłym roku otrzymano dofinansowane w wysokości 3090 zł. W razie konieczności jeden z nich będzie można przeznaczyć na osobny gabinet stomatologiczny. Nie wszystkie szkoły w powiecie mają jednak tak dobre warunki lokalowe.

Kłopoty z miejscem

Wolnego miejsca na gabinet stomatologiczny nie ma obecnie Szkoła Podstawowa w Tworogu, która od lat boryka się z ciasnotą. Zapadła już jednak decyzja o jej rozbudowie i być może, jeśli taka będzie wola władz gminy, przy opracowaniu projektu uwzględnione zostanie pomieszczenie na ten cel. – Mimo kłopotów lokalowych, szkoła w Tworogu posiada jednak gabinet higienistki, który ostatnio został doposażony w kolejny potrzebny sprzęt – mówi jej dyrektorka Małgorzata Ziaja. Było to możliwe dzięki pozyskaniu rządowego dofinansowania przez gminę w wysokości 1900 zł. Pomieszczenie to jest jednak zbyt małe, by mogło służyć równocześnie za gabinet stomatologiczny.

Gmina Zbrosławice na szkolne gabinety zdrowia otrzymała z urzędu wojewódzkiego prawie 30 tys. zł, które rozdysponowano pomiędzy ZSO w Kamieńcu, ZSP w Miedarach oraz szkoły podstawowe w Czekanowie, Kopienicy, Wieszowie i Zbrosławicach. Pozostałe dwie szkoły – w Przezchlebiu i Ziemięcicach nie starały się o dofinansowanie na gabinety, gdyż nie posiadały pielęgniarek środowiskowych. Jeśli chodzi o możliwość urządzania w miejscowych szkołach gabinetów dla dentystów, to w większości placówek, z powodu braku miejsca, byłoby to raczej trudne.

Zakłada się, że tworzenie i wyposażenie gabinetów dentystycznych zajmie 5 lat. Czas pokaże, jak realizacja tych optymistycznych planów będzie wyglądać w praktyce. Na pewno w niejednej miejscowości naszego powiatu z powodu problemów lokalowych w szkołach, do badania i leczenia zębów dzieci i młodzieży szkolnej przydadzą się dentobusy. Początkowo ma to być jednak tylko jeden mobilny gabinet dentystyczny na województwo.

 

Krzysztof Garczarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.