Starzej się z klasą

– Nie starzeje się ten, kto nie na ma to czasu – mówiła prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach Magdalena Latacz. Motto studentów to aktywny styl życia, a dowodem na to, że to najlepsza droga do zachowania witalności i radości życia jest fakt, że najstarszy student tarnogórskiej uczelni – Alfred Gediga skończy wkrótce 99 lat.

“Determinanty pomyślnego starzenia się w województwie śląskim” to nazwa projektu, w którym udział bierze tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 16 kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury zainaugurowano projekt, który obejmie badania lekarskie, ćwiczenia i wykłady dla studentów. Projekt realizuje Śląska Akademia Medyczna wraz z 6 uczelniami dla seniorów.

Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Czesław Marcisz. – Projekt ŚlAM ma wymiar edukacyjny, badawczy i popularyzujący naukę – opowiadał profesor. Przedsięwzięcie obejmuje: badania lekarskie, badania sprawności psychosomatycznych, pomiary antropometryczne, próby czynnościowe, testy motoryczne. Przebadanych zostanie minimum 40 studentów z każdego, biorącego udział w projekcie UTW. Dodatkowo przez 12 tygodni studenci będą brać udział w wykładach oraz regularnych ćwiczeniach ruchowych.

Projekt potrwa do końca października tego roku, jego realizację zakończy regionalna konferencja.

Warto być aktywnym

– W każdym wieku, niezależnie od stanu zdrowia, warto podjąć aktywność fizyczną. Ponad 15 proc. Polaków to w tej chwili osoby w wieku 60 plus. W 2050 roku odsetek seniorów wyniesie aż 40 proc. – mówił profesor Marcisz. – Już teraz co drugi 80-latek jest niesprawny i nie wychodzi z domu. W Polsce tylko 10 – 20% osób starszych starzeje się pomyślnie. O pomyślności starzenia decydują: zaangażowanie społeczne, sprawność fizyczna i mentalna, brak chorób i niepełnosprawności. Aż w 53 procentach nasze zdrowie zależy od stylu życia.

Podstawa to: aktywność fizyczna, unikanie używek, utrzymywanie więzi rodzinnych i społecznych, niezależność, możliwość kształcenia się i samorealizacji, satysfakcja życiowa oraz regularna aktywność ruchowa.

Źródło: tarnowskiegory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.