Powiat płaci na szpital, bo państwo nie zamierza

 – Wszyscy widzimy, jak wielkie pieniądze przekazujemy na szpital powiatowy. To są kolejne środki, które powinno dać państwo, ale daje samorząd, bo kontrakty są niedoszacowane – mówił Dariusz Wysypoł, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego. Powiat udzieli szpitalowi 2,5 mln zł pożyczki. Chyba nikt się nie łudzi, że placówka dług odda.

W ubiegłym roku zmienił się prezes szpitala powiatowego w Tarnowskich Górach. Nastał nowy szef, a kasy na działalność dalej brakuje. – Nie da się dokonać cudu. Dopóki nie zmienią się przepisy, placówki będą miały kłopoty – mówiła w marcu ubiegłego roku ówczesna prezes WSP Izabela Paprotna. I problemy są.

W styczniu nowy prezes dr Leszek Jagodziński zwrócił się do powiatu o udzielenie placówce pożyczki: 1 mln zł szpital potrzebuje na inwestycje, poza tym 1,5 mln zł, by zachować płynność finansową, czyli uregulować przeterminowane faktury.

– Zagłosuję za pożyczką, co nie znaczy, że jestem przekonany do tego, by ją udzielać. Chciałbym, by prezes przygotował plan funkcjonowania szpitala z uwzględnieniem wszystkich kłopotów – zaproponował podczas styczniowej sesji radny Wysypoł.

– Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały, bo nie mamy innego wyjścia – stwierdziła Maria Ożga w imieniu komisji budżetu i finansów rady powiatu. – Udzielamy 2,5 mln zł pożyczki w tym 1,5 mln zł na poprawę płynności finansowej i na zobowiązania przeterminowane, nie mając kompletnych danych w postaci sprawozdania finansowego ani opinii biegłego. Można tylko wnioskować, że nasz szpital ma problemy finansowe i skończy miniony rok stratą. Jaką? Otrzymałam informację, że to będzie około 6 mln zł. Dlatego nie łudźmy się: za rok się spotkamy, by umorzyć tę pożyczkę.

Z kolei Adam Chmiel przypomniał, że poprzednia pani prezes prognozowała, że dług wyniesie 3 mln zł. Tymczasem będzie dwa razy tyle.  – Moje pytanie do prezesa brzmi: z czego pożyczka zostanie spłacona? Chyba że rzeczywiście spłacona nie będzie, ale grajmy w otwarte karty.

Mimo wszystko rada zgodziła się, by zarząd powiatu udzielił szpitalowi pożyczki.

 

Elżbieta Kulińska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.