Maluchy na fototapecie. Kolejny nabór zdjęć

Nowy budynek Piekarskiego Centrum Medycznego w Piekarach Ślaskich już w pełni służy pacjentom. Świeżo oddane wnętrza szpitala miejskiego zostały ozdobione fotografiami noworodków urodzonych w Piekarach.

Z końcem ubiegłego roku pojawił się pomysł stworzenia fototapety z wizerunkami maluchów urodzonych w piekarskim szpitalu. Temat wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy chętnie dzielili się zdjęciami swoich pociech. W minionym tygodniu pierwszy kolaż zdjęć został zainstalowany na ścianie oddziału położniczego.

Do urzędu napłynęło wiele zapytań, czy planowana jest kolejna fototapeta ze zdjęciami dzieci. Jak informują służby prasowe urzędu miasta, jeśli uda się zebrać odpowiednią ilość fotografii, powstanie kolejna fototapeta.

Zdjęcia dzieci, a także skan lub czytelną fotografię podpisanej przez obu rodziców zgody na publikację wizerunku można przesyłać na adres Zespołu Prasowego UM Piekary Śląskie – rzecznikprasowy@piekary.pl.

Ważna informacja

Z chwilą przekazania zdjęcia z wizerunkiem dziecka na Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. przechodzą  majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wyłącznego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania zdjęcia w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w szczególności określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia zdjęcia – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie rozpowszechniania – poprzez umieszczanie zdjęcia na ścianach korytarzy budynku Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich.

Źródło: UM Piekary Śląskie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.