Nowy blok operacyjny w tarnogórskim szpitalu

Już wiadomo, że szpital powiatowy w Tarnowskich Górach będzie miał nowy blok operacyjny i centralną sterylizatornię. Samorząd powiatowy zdecydował, że wyemituje obligacje komunalne, by sfinansować prace. Rezygnacja z tej inwestycji groziła zamknięciem placówki.

Przypomnijmy, w marcu śląski inspektor sanitarny w Katowicach przeprowadził kontrolę bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, w wyniku której zobowiązał Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach do dostosowania pomieszczeń do przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 2012 roku. Powiat tarnogórski – zresztą nie tylko on, bo w kraju było więcej takich przypadków – dotychczas zwlekał z dostosowaniem obiektu do przepisów z powodu ogromnych kosztów takiej inwestycji. Teraz nie ma już wyjścia – modernizacja musi nastąpić do końca 2020 roku.

Modernizacja za 9 mln zł

Przez pewien czas nie było wiadomo, jak ma przebiegać inwestycja, ale kluczowe były jej koszty. Dlatego odrzucono pomysł dobudowania skrzydła, w którym znalazłby się nowy blok operacyjny. Drugie proponowane rozwiązanie polegało na adaptacji pomieszczeń po kuchni szpitalnej. Koszty prac szacuje się na 9 mln zł. Chociaż to o ponad połowę mniej niż w pierwszym przypadku, to i tak jak na możliwości i szpitala, i samorządu powiatowego kwota ogromna. Jednak w ubiegłym tygodniu klamka ostatecznie zapadła. Rada powiatu podjęła uchwałę o emisji obligacji o łącznej wartości 4,5 mln zł. Samorządowcy wykazują dużo optymizmu i liczą na to, że uda im się pozyskać pieniądze z rezerwy ministra zdrowia. Dlatego w roku przyszłym chcą wyemitować obligacje o wartości tylko 2 mln złotych, a resztę – jeśli nie otrzymają ministerialnych pieniędzy – dopiero rok później.

Powiat udzieli poręczenia szpitalowi

Pieniądze powiatu to dopiero połowa potrzebnej kwoty. Druga połowę kosztów pokryje WSP S.A., ale spółka też nie ma pieniędzy i musi się zadłużyć. Radni już wcześniej deklarowali, że powiat udzieli szpitalowi poręczenia kredytu.

Radni pytali prezes WSP S.A., czy wystarczy pieniędzy np. na wyposażenie bloku i urządzenia medyczne.  – Jeśli chodzi o koszty zakupu sprzętu założyliśmy, że obecnie używany zostanie przeniesiony do nowego bloku operacyjnego – odparła prezes Izabela Paprotna.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak są dla powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Powiat wykupi obligacje – czyli spłaci dług – do końca kwietnia 2028 roku.

Elżbieta Kulińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.