Mamo, co mówiłaś?

W okresie jesienno-zimowym dzieci częściej niż zwykle zapadają na infekcje, którym towarzyszy katar. Niestety, następstwem choroby mogą być problemy ze słuchem. Dlatego, gdy tylko rodzic zaobserwuje, że jego syn czy córka np. nie reaguje na komunikaty lub prosi o ich powtórzenie, wówczas warto wybrać się do laryngologa.

– Następstwem przeziębienia może być wysiękowe zapalenie uszu. Ta dolegliwość wynika z zatkania trąbki słuchowej. Wówczas w przestrzeniach ucha środkowego gromadzi się płyn. Często nie towarzyszą temu żadne objawy bólowe. Jedynym symptomem mogą być problemy ze słyszeniem. Powinno to zaniepokoić każdego rodzica. Bo, spowodowany infekcją niedosłuch, może mieć przełożenie na wyniki w nauce – mówi Halina Krawczyk, laryngolog i specjalista audiolog, prezes Wielospecjalistycznej Przychodni w Tarnowskich Górach.

Wysiękowe zapalenie ucha, można leczyć w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadza się wówczas terapię lekami lub wykonuje drenaż ucha, by jak najszybciej usunąć przeszkodę. To wystarczy, pod warunkiem, że nie doszło do zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Zbagatelizowanie niedosłuchu może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Płyn, zbierający się w uchu środkowym, sprawia, że nie przewodzi ono dźwięków w sposób dostateczny. Oznacza to, że choć ucho zbudowane jest prawidłowo, dziecko ma problemy ze słyszeniem. Jeśli taka sytuacja trwa kilka lat, dochodzi do tzw. centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Tymczasem zaburzenie przewodzenia dźwięku ma niekorzystny wpływ na dojrzewający układ nerwowy dziecka.

– Zaburzenia polegają m.in. na tym, że dziecko słyszy dźwięki, ale ich nie rozumie. Mózg nie potrafi ich prawidłowo przetworzyć. Kiedy w klasie panuje szum, nie umie oddzielić go od normalnej mowy. U takich dzieci obserwuje się także zaburzenia uwagi słuchowej. Oznacza to, że do ich świadomości dociera np. tylko pierwsza część długiego zdania. Często nie potrafią też określić, skąd dobiega dźwięk, nie rozróżniają również subtelnych różnic dźwiękowych np. opozycji fonologicznych jak głoski p-b, k-g itp. – wymienia laryngolog.

Co ciekawe, centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego może występować też pierwotnie, jako wada rozwojowa. Nie jest zatem wynikiem infekcji. To zaburzenie można podejrzewać u dzieci, u których mowa rozwija się stosunkowo późno. Maluch reaguje na dźwięk, ale go nie rozumie, nie potrafi powtórzyć. – Niestety, podstawowym badaniem laryngologicznym nie da się stwierdzić centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego. Wyniki wszystkich przeprowadzonych badań w takim przypadku są prawidłowe. By uznać, że mamy do czynienia z centralnym niedosłuchem, trzeba zrobić specjalistyczne testy dźwiękowe. Te, niestety, nie są refundowane przez NFZ – informuje Halina Krawczyk.

Czas na trening słuchowy

Po potwierdzeniu schorzenia z dzieckiem należy rozpocząć trening słuchowy, który dobiera się indywidualnie. Regularne ćwiczenia pomogą poprawić przetwarzanie słuchowe. Polegają one przede wszystkim na zabawach językowych. By jednak były skuteczne, konieczna jest dobra relacja rodzica z dzieckiem. W przeciwnym razie efekt pracy może okazać się niewystarczający. Wówczas specjaliści zalecają skorzystać z pomocy logopedy.

Warto wspomnieć, że wciąż wielu lekarzy w Polsce nie wie o nowej metodzie diagnozowania i leczenia zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci. U niektórych dzieci np. z dysleksją, opóźnieniem mowy, opóźnieniami rozwojowymi, częstość zaburzeń przetwarzania słuchowego jest znacznie wyższa niż w całej populacji.

– W ostatnich latach można zaobserwować, że wzrasta liczba dzieci, mających problemy z percepcją słuchową. Wpływa na to niewątpliwie szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego. Nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi i słuchowymi poprzez nieustanne korzystanie z komputerów czy oglądanie telewizji powoduje, że upośledzona jest umiejętność selekcji informacji. To natomiast prowadzi do zaburzeń koncentracji. Nie sprzyja temu również ograniczenie czasu spędzonego na bezpośrednich rozmowach z rodzicami i rówieśnikami – podsumowuje lekarz.

Hanna Kampa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.