Kłopoty w przychodni? Możesz złożyć skargę

Nie jesteś zadowolony z tego, jak potraktowano cię w przychodni? Masz problem z zapisaniem się do lekarza? Możesz złożyć skargę do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Chodzi oczywiście tylko o te placówki, które świadczą usługi w ramach umowy z NFZ. W jakich sytuacjach można złożyć skargę? Odmowy zapisania do lekarza lub wykonania świadczenia, polecenia zapłaty za to, co powinno być bezpłatne, czy trudnościach z zapisaniem się do lekarza (np. zapisy możliwe są tylko osobiście czy lekarz nie przyjmuje pacjentów w godzinach, w których powinien).

Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie, przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

Odpowiedź na skargę powinna być gotowa do 30 dni od daty jej wpłynięcia do oddziału NFZ. Jeżeli będą jakieś problemy, termin może zostać przedłużony.

Są też inne adresy, pod którymi można dochodzić swoich praw. To m.in. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Można tam zgłaszać skargi dotyczące m.in. naruszenia prawa do poszanowania intymności i godności, informacji, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opieki duszpasterskiej.

Do rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, zgłaszamy się w przypadku zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy. Jeżeli chodzi o pielęgniarki i położne – do rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych.

(esp)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.