Jak radziliśmy sobie z pandemią. Powiat podsumowuje wydatki

Stanisław Torbus, członek zarządu powiatu tarnogórskiego, podsumował prace samorządu związane z przeciwdziałaniem pandemii. – Obserwując wykaz działań, widzę, jaka tytaniczna praca została wykonana – twierdzi.

Większa część ubiegłego roku upłynęła pod znakiem koronawirusa. Stanisław Torbus, który jako członek zarządu odpowiada za służbę zdrowia, wymienia wydatki i działania, jakie w ostatnich miesiącach podjął samorząd. Na tej liście znajdują się zarówno zakup sprzętu medycznego dla szpitala, jak i sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy z powodu COVID-19 byli (i są nadal) zmuszeni uczyć się zdalnie.

Ile kosztowały respiratory dla szpitala?

Największym beneficjentem – co akurat zrozumiale – był Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach, który szybko musiał się przystosować do nowej sytuacji. Pomoc dla szpitala obejmowała zakup aparat RTG za 646 tys. złotych (współfinansowany przez urząd marszałkowski), zakup sprzętu, takiego jak: respiratory, opisowa stacja lekarska, bronchofiberoskop, videolaryngoskop, kardiomonitor, co w sumie kosztowało 365 tys. zł (sfinansowane przez metropolię GZM).

Dużym wydatkiem był zakup ambulansu transportowego dla szpitala. Powiat tarnogórski przekazał na ten cel 240 tys. zł. Resztę dołożyły gminy powiatu tarnogórskiego. – Dodatkowo na bieżąco przekazywaliśmy środki ochrony indywidualnej i dezynfekcji. Podobnie testy antygenowe i pulsoksymetry napalcowe – dodaje Torbus.

Pomoc powiatu trafiła również do domów pomocy społecznej. Stale przekazywano środki ochrony indywidualnej i dezynfekcji oraz testy antygenowe. Ich kupno finansowano z budżetu powiatu oraz programów marszałka województwa, wojewody śląskiego i NFZ.

Sprzęt komputerowy dla uczniów

Powiat kupował też sprzęt komputerowy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej: 162 komputery, 53 drukarki, 162 zestawy ze słuchawkami, maseczki i środki dezynfekując za co w sumie zapłacił 460 tys. zł.

Starostwo otrzymało też ok. 100 000 zł na zakup sprzętu komputerowego do kształcenia zdalnego dla młodzieży uczącej się w 13 ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Pieniędzy wystarczyło na 46 laptopów.

W ubiegłym roku samorząd zapłacił też za pracę wymazobusu, który kursował po powiecie przez trzy miesiące, od kwietnia do czerwca. Za pobranie, badania i transport próbek zapłacono 112 tys. zł.

Elżbieta Kulińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.