E-zwolnienia. Lekarze niechętni cyfryzacji

Wyłącznie elektroniczne druki L4 lekarze mieli zacząć wystawiać od 1 lipca. Jednak na prośbę środowiska medycznego termin ten został przesunięty na 1 grudnia.

Od tego momentu lekarze będą zobligowani do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). W tym celu muszą założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Choć medycy mają taką możliwość już od stycznia 2016 r., niewielu z nich z niej korzysta. Zabrzański oddział ZUS podaje, że od tej daty e-ZLA wystawiono tylko nieco ponad 28 tys. razy, gdy tymczasem druki papierowe wystawiono ponad milion trzysta razy.

Lekarze są niechętni cyfryzacji przy wystawianiu L4. Mówi się, że problemem jest wiek medyków. Znaczna ich liczba to bowiem osoby w wieku przedemerytalnym, a nawet emerytalnym. Ta grupa natomiast często stroni od komputerów. Drugi problem to brak sprzętu informatycznego w niektórych placówkach medycznych lub problemy z dostępem do internetu.

Dlatego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowych e-zwolnień. Choć ta zapowiedź nie została jeszcze poparta nowelizacjami odpowiednich ustaw. Dlatego ZUS oficjalnie wciąż nastawia się na wejście przepisów w życie 1 lipca.

Plusy e-zwolnień

Dzięki elektronicznemu L4, informacja o zwolnieniu lekarskim chorego trafi do systemu ZUS niemal natychmiast. O “chorobowym” dowie się też automatycznie pracodawca posiadający profil na zusowskiej platformie elektronicznej. Chory pracownik nie będzie już musiał, jak do tej pory, dostarczyć druku do pracodawcy w ciągu 7 dni. Rozwiązanie ma być ułatwieniem także dla lekarzy, którzy nie będą musieli dysponować druczkami L4, nie będą musieli dostarczać ich do ZUS, ani przechowywać ich kopii. Ponadto system zakładu ubezpieczeń ułatwi medykowi wypełnianie e-zwolnienia. Po wpisaniu nr PESEL pacjenta, pozostałe jego dane wyświetlą się automatycznie.

Papierowe L4

Lekarze nie będą całkowicie pozbawieni dostępu do papierowych druków. – Każdy otrzyma pulę 150 numerów umożliwiających wystawienie zwolnienia lekarskiego na papierze. Będzie je można wykorzystywać w sytuacjach awarii komputera, internetu lub w trakcie wizyt domowych. Będzie jednak trzeba w ciągu trzech dni od wizyty wprowadzić te dane do systemu – informowała Izabela Kurczyńska, dyrektor oddziału ZUS w Chorzowie podczas konferencji prasowej w Katowicach.

Co ważne, pracodawcy rozliczający powyżej 5 ubezpieczonych także muszą dysponować własnym profilem na PUE. Mniejsze zakłady pracy nie mają takiego obowiązku. Te jednak muszą na piśmie poinformować pracownika o konieczności dostarczania L4 na papierze na starych zasadach. W takich sytuacjach lekarz ma obowiązek wydrukować dla pacjenta zwolnienie. Jeśli chory nie został poinformowany o tym przez pracodawcę, lekarz w systemie i tak będzie widział, że powinien choremu wydrukować zwolnienie. Wydrukować je będzie musiał także na prośbę pacjenta.

Każdy lekarz by wystawić e-zwolnienie powinien zatem dysponować komputerem, dostępem do internetu oraz drukarką.

Z myślą o starszych lekarzach, ustawodawca zamierza wprowadzić instytucję asystenta medycznego. To osoba bądź osoby, które lekarz może upoważnić do wystawiania e-zwolnień w jego imieniu. W tym celu ma zostać utworzony rejestr asystentów medycznych.

***

We wszystkich oddziałach ZUS od 2 maja pojawią się doradcy do spraw e-ZLA, którzy będą wyjaśniać wątpliwości lekarzy, pacjentów oraz pracodawców i pomogą założyć profile na PUE ZUS. Natomiast 19 maja planowana jest w całej Polsce biała sobota skierowana do lekarzy. Pracownicy zakładu będą szkolić i zakładać profile elektroniczne oraz pomagać w uzyskaniu certyfikatu z ZUS do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich.

Hanna Kampa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.