Czy naprawdę jesteś chory? ZUS kontroluje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim. W pierwszym półroczu 2019 r. w województwie śląskim ZUS zakwestionował chorobowe u ponad 2 400 osób. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych wyniosła 2,2 mln zł.

ZUS ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania niezdolności do pracy, jak i wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu, czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. W przypadku korzystania ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia. Pacjent musi zwrócić świadczenie.

W pierwszym półroczu tego roku oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim przeprowadziły 46,5 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 2 439 zasiłków chorobowych na kwotę 2 197 800 zł. To więcej niż rok temu w analogicznym okresie. Nie bez znaczenia jest fakt, że pół roku temu wprowadzono elektroniczne zwolnienia lekarskie. To sprawia, że kontrola jest ściślejsza, bo informacje o zwolnieniach szybciej spływają do ZUS.

Dane ogólnopolskie

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju przeprowadził 324 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. Wstrzymano wypłatę 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. W ubiegłym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r.

(eka)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.