Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W czerwcu i lipcu w dwóch ośrodkach wypoczynkowych należących do KRUS zorganizowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, które cierpią na schorzenia układu oddechowego i układu ruchu. Wnioski o skierowanie na turnus przyjmowane są do 10 maja.

Dzieci rolników z województwa śląskiego maja szansę wyjechać do Horyńca-Zdroju i do Iwonicza-Zdroju. Do pierwszego ośrodka kierowane będzie dzieci z wadami i chorobami układu ruchu w terminie od 24 czerwca do 14 lipca. Do drugiego – z chorobami układu oddechowego w terminie od 28 czerwca do 18 lipca.
W tym roku pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny. Opiekunowie nie ponoszą też kosztów związanych z dojazdem dziecka.

Wniosek na turnus

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie lub w placówkach terenowych, których jest naszym województwie 12.
Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki i zasady. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS.
Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, pokój 24 i 25, pod telefonem nr 34 365 32 92 oraz w placówkach terenowych np. w Lublińcu, Katowicach czy Gliwicach.

 

Źródło: KRUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.